19th Ave New York, NY 95822, USA

Konferencija na temu mentalnog zdravlja djece i mladih – RELOAD

reload

Prošlog je tjedna održana konferencija na temu mentalnog zdravlja djece i mladih – mReže podrškE mentaLnOm zdrAvlju Djece i mladih (RELOAD) u organizaciji Grada Osijeka.

Konferencija je bila namijenjena stručnjacima iz područja socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, te organizacijama civilnoga društva, kao i učenicima, srednjoškolcima, studentima i njihovim roditeljima.

Na konferenciji su uz mnoge druge izlagače sudjelovale i naše psihologinje Marijana i Vanja koje su kroz svoja izlaganja predstavile rad našeg Centra.

Na RELOAD konferenciji Marijana je prezentirala rezultate istraživanja pod nazivom ‘’Mentalno zdravlje i navike korištenja društvenih mreža među djecom i mladima’’. Ovim se istraživanjem nastojalo ispitati navike korištenja društvenih mreža djece i mladih, povezanost učestalosti korištenja društvenih mreža i mentalnog zdravlja kod djece i mladih te povezanost učestalosti korištenja društvenih mreža i samopoštovanja kod djece i mladih.

Prikazali smo i rad i aktivnosti u sklopu projekta Sluško – Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj koji je ove godine financiran iz proračuna Grada Osijeka. Kao posebne aktivnosti, osim individualnog psihosocijalnog savjetodavnog rada s djecom i mladima, najavljene su aktivnosti koje slijede, a to su izrada materijala za samopomoć prijeko potrebnih u nošenju s različitim kriznim stanjima kod mladih, kao i javna tribina u prosincu tijekom koje se planira okupiti mlade s ciljem razmjene iskustava, destigmatizacije psihičkih poteškoća te razmjene informacija kada i kako potražiti pomoć.

Iznimno smo zadovoljni što je Grad odlučio organizirati ovakav događaj i progovoriti o najvažnijoj temi današnjice, a to je briga za mentalno zdravlje djece i mladih. Ponosni smo na odaziv mladih koji su se priključili samoj konferenciji i aktivno sudjelovali u završnom bloku radionice s ciljem mapiranja lokalnih resursa i potreba u Gradu Osijeku vezanih za mentalno zdravlje.

Nadamo se da će zaključci konferencije u kojima se navode mišljenja mladih i njihovih potreba biti dobar temelj za buduće djelovanje na području Grada Osijeka u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih.

Napominjemo kako se o uslugama našeg Savjetovališta možete informirati na 031/272-953 te na info@cnzd.org – naši su stručnjaci pristupačni, vedri, profesionalni i uvijek spremni potpuno se posvetiti svima onima koji to zatraže.

Naša je podrška vezana uz situacije na internetu dostupna svakim radnim danom od 8 do 20 sati na našoj besplatnoj, anonimnoj savjetodavnoj liniji – 0800 606 606