19th Ave New York, NY 95822, USA

Potpisan sporazum o suradnji između Akademije za umjetnost i kulturu i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

auk_partner

U prostorima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu 5. prosinca 2022. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (dalje: Centar). Sporazum su potpisali dekanica Akademije za umjetnost i kulturu, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić i predsjednik Centra, Tomislav Ramljak.

Potpisivanje ovog Sporazuma otvara mogućnost i prostor suradnji s ciljem unapređenja kvalitete studiranja, promicanja znanstvene izvrsnosti, realizacije različitih projekata, kulturnih i umjetničkih sadržaja te promocije posebnosti u odnosu na širi europski kontekst.

Razvijanje ovakve suradnje omogućuje korisnicima socijalne usluge poludnevnog boravka koja se pruža u Centru mogućnost sudjelovanja u različitim oblicima terapijskih tehnika, a za koje se polaznici mogu osposobljavati na Akademiji (Art terapija, Terapija pokretom i plesom, Muzikoterapija i Dramaterapija).

 

Također, suradnja otvara mogućnosti i razmjene iskustava, gostovanja na edukacijama koje obje organizacije aktivno provode kao i širenje iskustava dobre prakse.

 

O Akademiji za umjetnost i kulturu

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku visokoobrazovna je institucija po mnogočemu jedinstvena u Republici Hrvatskoj, a i znatno šire, budući da izvodi studijske programe i dodjeljuje diplome iz umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te interdisciplinarnoga područja znanosti i umjetnosti što ju čini institucijom širokih svjetonazora, otvorenom za najrazličitije profile studenata koji u njoj mogu prepoznati mjesto za stjecanje umjetničkih i znanstvenih kompetencija potrebnih za život i rad u suvremenom društvu.

Kao važan čimbenik razvoja istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku iznimno su važni za daljnji razvoj, diferencijaciju i profesionalizaciju umjetničkoga i kulturnoga života toga dijela Hrvatske zbog dvaju iznimno bitnih razloga: ponajprije zato što postoji jasna potreba za visokoobrazovanim djelatnicima iz posebnih područja kulture, medija i kreativnih industrija, a potom i zato što se budućnost svakoga društva i nacije temelji na formiranju što većega broja društveno odgovornih, kritički raspoloženih i široko obrazovanih mladih ljudi koji će znati donijeti odgovore na pitanja koja još nisu ni postavljena.