19th Ave New York, NY 95822, USA

P(o)stani pismen!

U listopadu 2022. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu započeo je s provedbom projekta „P(O)STANI PISMEN!“.

Projekt je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023., Državni proračun RH iz prihoda od igara na sreću kao namjenskih prihoda proračuna 2022. god.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za poduzetništvo – za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja, Osnovnom školom Augusta Šenoe Osijek i Osnovnom školom Hinka Juhna Podgorač.

Ukupna vrijednost projekta je 96.000,00 kuna.

Ciljevi projekta

OPĆI CILJ PROJEKTA: Unaprijediti financijsku, medijsku i digitalnu pismenost kod djece i mladih te kod djece i mladih s problemima u ponašanju te senzibilizirati građanstvo i širu javnost o važnosti educiranja vezano uz tehnološku pismenost.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

 1. Unaprijediti i povećati financijsku, medijsku i digitalnu pismenost kod mladih i djece i kod mladih i djece s problemima u ponašanju – razviti kritičko mišljenje i kritički odnos prema dostupnim informacijama za djecu na području Osječko-baranjske županije.
 2. Unaprijediti i podići svijest o trima vrstama pismenosti (medijskoj, financijskoj i digitalnoj) među građanstvom diseminacijom primjera dobre prakse i stručno napravljenih edukativnih alata (webinari).

Aktivnosti projekta:

 1. Upravljanje projektom
 2. Edukacija djece o financijskoj, medijskoj i digitalnoj pismenosti
 3. Izrada webinara o financijskoj, medijskoj i digitalnoj pismenosti
 4. Okrugli stol za stručnjake „Mladi u moru medija“
 5. Promocija projekta

Trajanje projekta

13. listopada 2022. do 31. kolovoza 2023.

Vrijednost projekta

96.000,00 kuna

Partneri

 • Centar za poduzetništvo Osijek
 • Osnovna škola August Šenoa Osijek
 • Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač

Financira

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH