19th Ave New York, NY 95822, USA

Održana konferencija o udomiteljstvu „Mogućnost za bolju budućnost“

naslovna

Dana 15. lipnja 2023. godine u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu organizirana je konferencija o udomiteljstvu s nazivom „Mogućnost za bolju budućnost“. Konferencija je bila namijenjena stručnjacima koji rade na području Osječko-baranjske županije, a u svom radu susreću se s udomiteljskim obiteljima. Na događaj je pozvana i šira javnost s ciljem promocije udomiteljstva te povećanja broja potencijalnih udomitelja. Predstavljene su prednosti razvoja udomiteljstva, stanje razvoja udomiteljstva u Osječko-baranjskoj županiji s naglaskom na mogućnosti unaprjeđenja, na koji način se postaje udomiteljem i koji su sve uvjeti potrebni za isto te predstaviti pozitivne primjere iz prakse.

Konferencija je održana u sklopu projekta “Udomiteljstvo na dlanu – podrška udomiteljskim obiteljima!” financiranog od strane Osječko-baranjske županije i to u vrijednosti od oko 80.000,00 eura.

Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Tomislav Ramljak se također obratio sudionicima konferencije. „Udomiteljstvo je zaista jedan od velikih i bitnih ciljeva rada našeg Centra. Kroz ovo dugogodišnje iskustvo vidimo da je postao jedan prostor između djece koja su u institucijama i koja trebaju biti negdje smještena te kako je došlo do institucijalnizacije mislimo da treba više razvijati udomiteljstvo. Mi zaista radimo i na tome i zaista sam zahvalan što je Osječko-baranjska županija prepoznala to i omogućila kroz ovaj projekt i ovu aktivnost da radimo aktivno.“

Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo povodom otvorenja konferencije navodi slijedeće. „Apsolutna podrška. Smjer razvoja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj je deinstitucionalizacija. Udomiteljstvo je jedan oblik, i to odličan oblik skrbi kako o djeci tako i u svim dobnim skupinama. Odrastanje u obiteljskom okruženju je sigurno bolje nego u bilo kojoj najbolje uređenoj ustanovi ali udomiteljstvo otvara velik broj pitanja, izazova pred sve nas – posebno udomitelje, djecu, korisnike takvih usluga stoga sustav mora odgovoriti multidisciplinarno, multisektorski kroz niz aktivnosti prvenstveno podrškom kako tehničkom, tako savjetodavnom, psihosocijalnom, financijskom i na svaki drugi mogući način.

Mato Lukić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije se prilikom otvorenja konferencije obratio sudionicima. „Odlučili smo se dati podršku iz više razloga. Prvi je taj što je u nacionalnom programu razvoja socijalnih usluga  za razdoblje od 2021. do 2027. godine stoji jasno da je jedan od prioriteta proces deinstitucionalizacije, odnosno pružanje podrške kroz izvaninstitucijske oblike skrbi. Mi smo u naš plan razvoja Osječko-baranjske županije isto tako naznačili da je jedan od prioriteta podrška udomiteljskim obiteljima kojih fali u području Osječko-baranjske županije. U ovom trenutku je u udomiteljskim obiteljima na području županije imamo smješteno 200 djece.

Tijekom konferencije su održana slijedeća predavanja:

  • Štiti li sustav dovoljno djecu koja ne mogu živjeti u vlastitim obiteljima? – Lidija Petrović, mag. act. soc., savjetnica pravobraniteljice za djecu za stručne poslove – područje socijalne skrbi, obitelji i zaštite od nasilja
  • Važnost i izazovi suradnje udomitelja i roditelja udomljenog djeteta – prof. dr. sc. Maja Laklija, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Izvori stresa udomitelja djece – Anita Barišić, univ. spec. act. soc., Pravni fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
  • Program pozitivnog roditeljstva – rad s udomiteljima – Sanja Crnjak, mag. psych., Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.

Tijekom konferencije socijalni radnik Centra, Ivan Ćaleta, predstavio je i Institut ProgresOs. Osnivanje Instituta ProgresOs za cilj ima pružiti usluge educiranja na području Osječko-baranjske županije. U radu Instituta sudjelovat će stručnjaci educirani na području roditeljskih vještina, savjetodavnog rada te terapijskih tehnika. Cilj osnivanja Instituta jest da stručnjaci koji su prošli gore navedene edukacije i koji su obučeni za specifičan način pružanja usluga te imaju specifična znanja, ista pružaju i prenose drugim stručnjacima na području Osječko-baranjske županije te na taj način šire primjere dobre prakse na sve stručnjake koji se u svojem radu susreću s udomiteljskim obiteljima ili potencijalnim udomiteljima, ali i s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a koja su u potrebi za smještajem u udomiteljsku obitelj. Također, stručnjaci Instituta, u dogovoru s područnim uredima HKSR mogu održati edukacije osobama koje žele postati udomitelji kako bi ih se na adekvatan način pripremilo za ovu odgovornu i plemenitu ulogu. Drugim riječima, Institut pruža usluge educiranja ne samo stručnjacima, već i potencijalnim udomiteljima te bi na taj način sveobuhvatno utjecala na promociju udomiteljstva.

Na konferenciji smo imali priliku čuti mišljenja i iskustva mnogih stručnjaka koji se u svom radu susreću s djecom i udomiteljima. Svi sudionici skupa ulažu kontinuirane napore u podizanju kvalitete izvaninstitucionalnih usluga i usluga smještaja za djecu i mlade na području Osječko-baranjske županije. Naglašeni su neki od zanimljivih nazala istraživanja ali i iskustava iz prakse. Prema iznesenim podacima, trenutno je svega 7 specijaliziranih udomitelja za djecu u Hrvatskoj. Nedostaje istraživanja teme udomiteljstva u Hrvatskoj i ukazano je na potrebu dodatne edukacije, tj. osposobljavanja udomitelja. Kao dopune osposobljavanju predložene su teme koje se tiču seksualnog zlostavljanja, gubitaka i slično.

Sudionici se nadaju najavljenim izmjenama Obiteljskog zakona i Zakona o udomiteljstvu koji bi mogli donijeti veća prava udomiteljima i tako riješiti izazove s kojima se ponekad susreću u hitnim situacijama koje se odnose na dijete. Stručnjaci iz područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad su napomenuli kako Centar smatraju jednim od pokretača promjena u ovom području jer i njima pružamo podršku kroz rad na ovoj tematici. Spomenuti su izazovi upisivanja udomiteljske djece u vrtić kao i prava na osobnu invalidninu koja se gubi smještajem u udomiteljsku obitelj. Ipak, unatoč raznim izazovima, naglašeno je i kako je kroz godine ostvaren značajan pomak na području udomiteljstva te da je primjer rada u Osječko-baranjskoj županiji primjer dobre prakse koji bi se trebao širiti na cijelo područje Hrvatske. Okupljanja poput ovog su jedan od najboljih načina za podizanje svijesti o važnosti udomiteljstva i svega što stručnjaci čine kako bi djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi omogućili dostojanstven i bezbrižan život koliko god je to moguće.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je organizacija, koja djeluje već više od šesnaest godina u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta. Provode program Centra za sigurniji Internet. Okupljaju tim od 20 stručnjaka i ostalog osoblja, a vode sedam poludnevnih boravaka za djecu s problemima u ponašanju – u Osijeku, Našicama, Virovitici, Podgoraču, Slavonskom Brodu, Požegi i Vinkovcima. Trenutno svakodnevno rade s 85 djece i mladih u sklopu tog tretmana.