19th Ave New York, NY 95822, USA

PUP – promjena uz poludnevni

naslovna-01

Trajanje projekta: 1. lipnja 2023. – 31. svibnja 2026.

Vrijednost projekta: 25.000,00 eura

Partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Beli Manastir

U lipnju 2023. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu započeo je s provedbom projekta „PUP – promjena uz poludnevni“.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem Poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“.

Projekt se provodi u partnerstvu s Područnim uredom Beli Manastir, Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Ukupna vrijednost projekta je 25.000,00 eura.

Ciljevi projekta:

Opći cilj:

Cilj ovog programa je unaprijediti mrežu izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i programa u Osječko-baranjskoj županiji putem organizacije poludnevnog boravka za djecu i mlade u riziku, s problemima u ponašanju i maloljetne počinitelje kaznenih djela na području Općine Darda. Glavni fokus programa je jačanje prevencije izdvajanja djece i mladih iz obitelji te osiguravanje njihovog života u vlastitoj lokalnoj zajednici uz stručnu podršku.

Specifični ciljevi:

1. Razviti i implementirati učinkovit sustav koordinacije između nositelja programa, partnerskih organizacija i suradničkih organizacija. Osigurati sustav detekcije potencijalnih korisnika programa, praćenje njihovog napretka tijekom trajanja programa, informiranje i senzibilizaciju javnosti te definiranje procesa evaluacije tijekom i nakon provedbe programa.

2. Pružiti organiziranu stručnu podršku u odgojno-obrazovnom procesu za djecu i mlade u riziku, s problemima u ponašanju, maloljetne počinitelje kaznenih djela te članove njihovih obitelji. Osigurati timove stručnjaka koji će provoditi individualne i grupne intervencije, pružati psihosocijalnu pomoć i podršku te razvijati personalizirane planove rada za svakog korisnika.

3. Organizirati strukturirane aktivnosti i boravak za djecu i mlade u riziku, s problemima u ponašanju i maloljetne počinitelje kaznenih djela. Osigurati sigurno okruženje, poticati socijalizaciju, razvoj vještina i interese kroz različite aktivnosti kao što su sportske aktivnosti, umjetnost, glazba, radionice, edukativne igre itd.

4. Jačanje kapaciteta stručnog tima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu kroz usavršavanje znanja i vještina sudjelovanjem i organiziranjem stručnih edukativnih aktivnosti.

Svrha projekta:

Svrha ovog programa je unaprijediti mrežu izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i programa u Osječko-baranjskoj županiji putem organizacije poludnevnog boravka za djecu i mlade u riziku, s problemima u ponašanju i maloljetne počinitelje kaznenih djela na području Općine Darda. Glavni fokus programa je jačanje prevencije izdvajanja djece i mladih iz obitelji te osiguravanje njihovog života u vlastitoj lokalnoj zajednici uz stručnu podršku. Navedeno će se ostvarit kroz osiguranje financijske podrške za organiziranje rada izvaninstitucionalnog tretmana poludnevnog boravka od strane Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, a u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Beli Manastir. Provođenjem tretmana poludnevnog boravka prevenirat će se izdvajanje korisnika iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice te će se osigurati djelotvorna i kvalitetna izvaninstitucionalna usluga.

Kontakt osoba: Lidija Štelcer, mag.psych.

E-mail: lidija@cnzd.org