19th Ave New York, NY 95822, USA

Legosi u Centru – zaokružena priča

naslovna

U sklopu projekta „Legosi u Centru – zaokružena priča“, UP.02.2.2.15.0047., izrađen je videospot koji prati najvažnije aktivnosti projekta.

Cilj projekta je širenje mreže socijalnih usliuga na području Grada Osijeka  te razvoj i implementacija mreže izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju.

Aktivnosti projekta:

  • Proširenje kapaciteta poludnevnog boravka u Osijeku
  • Pokretanje organiziranog stanovanja
  • Multidisciplinarni mobilni tim
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka
  • Promidžba i vidljivost

 

Pozivamo vas da se pridružite u promociji projekta i pogledate videospot koji zaokružuje cjelokupnu priču projekta!