19th Ave New York, NY 95822, USA

Suncokret- univerzalna prevencija ovisnosti

PPT Suncokret pozitivno roditeljstvo naslovna-08

Trajanje projekta: 15. studeni 2023. – 14. studeni 2025.

Vrijednost projekta: 27.500,00 eura

Partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Osijek, Našice i Beli Manastir te Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko- baranjske županije, Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

U studenom 2023. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu započeo je s provedbom projekta „Suncokret“.

Projekt je odobrilo Ministarstvo zdravstva putem Poziva za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za programe u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta u 2023. godini.

Ciljevi projekta:

Opći cilj programa:

Univerzalna prevencija ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih na području Osječko – baranjske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga.

Specifični ciljevi programa:

1. Unaprjeđenje roditeljskih kompetencija kroz program pozitivnog roditeljstva namijenjen za prevenciju ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih

2. Razvijanje socijalnih vještina, emocionalne regulacije i psihološke otpornosti kod djece i mladih u svrhu prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama

3. Jačanje suradnje između lokalne i regionalne samouprave, škole, nevladine organizacije i roditelja na području prevencije ovisnosti i promicanje zdravih životnih navika u lokalnoj zajednici u svrhu prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih.

Svrha projekta:

Program Suncokret – univerzalni program prevencije je sveobuhvatni program prevencije koji uključuje rad s djecom i njihovim roditeljima, suradnju sa školom i lokalnom zajednicom kako bi se preveniralo i suzbilo ovisničko ponašanje djece i mladih te potaknulo zajednicu na zdrave životne odluke i stvaranje zdravih navika.

Osmišljeni projekt uključuje na prvom mjestu aktivnosti namijenjene djeci i roditeljima u vidu organiziranja interaktivnih radionica koje imaju za cilj jačanje roditeljskih kompetencija, učvršćivanje odnosa roditelja i djeteta, usvajanje socijalnih vještina kod djece, razvijanje primjerenih načina problema na razini obitelji te korištenje učinkovitih metoda roditeljskog nadzora djeteta. Također, projektne aktivnosti su usmjerene i na jačanje suradnje nevladinih organizacija i lokalne zajednice te aktivan angažman roditelja s ciljem suzbijanja i sprečavanja eksperimentiranja s različitim sredstvima ovisnosti kod djece i mladih na području Grada Osijeka, Grada Našica i Općine Darda.

 U trening socijalnih vještina, emocionalne regulacije i psihološke otpornosti uključit će se 10 do 15 učenika petih i šestih razreda osnovnih škola na području Grada Osijeka, Grada Našica te Općine Darda kao bi se formirao optimalan broj polaznika za efikasan rad u grupi. Isto tako, u program pozitivnog roditeljstva uključit će se 10 – 15 roditelja (po mjestu provedbe) djece koja su prošla trening socijalnih vještina. Prema analizi 58 istraživanja koje su usmjerene na dobrobiti socijalne podrške i socijalnih vještina (prema Muller, R., Peter,C.,  Cieza, A. i Geyh, S., 2011.) pokazano je da je socijalna podrška pozitivno povezana s fizičkim i mentalnim zdravljem, nošenjem s boli, suočavanjem s problemima, prilagodbom i zadovoljstvom sa životom. Socijalne vještine su procijenjene u 11 studija i uključivale su rješavanje društvenih problema, asertivnost, verbalnu komunikaciju i self-monitoring te se pokazalo da je vještina rješavanja problema efikasna vještina koja djeluje na bolje mentalno zdravlje, odabir zdravih navika i ponašanja. Slijedom navedenog, trening socijalnih vještina kod djece i program pozitivnog roditeljstva ključne su aktivnosti projekta jer omogućavaju razvijanje roditeljskih kompetencija, razvijanja komunikacijskih vještina, vještine efikasnog rješavanja problema i suočavanja sa stresom kao i uspostavu efikasnog roditeljskog nadzora. S obzirom da se projektom želi utjecati i na osnaživanje suradnje lokalne zajednice i nevladine organizacije po pitanju prevencije ovisnosti, oslanjamo se na redovnu suradnju s Gradom Osijekom te Osječko-baranjskom županijom te će se provesti aktivnosti koje su usmjerene na edukaciju stručnjaka u lokalnoj zajednici, a to su okrugli stol te stručni skup za stručne suradnike drugih nevladinih organizacija i ostalih ustanova koje bi mogle provoditi program pozitivnog roditeljstva u svojoj zajednici po završetku ovog projekta. Na okrugli stol pozvat će se svi relevantni dionici u prevenciji ovisnosti kod djece i mladih: predstavnici Grada Osijeka, predstavnici Osječko – baranjske županije, Odjel za prevenciju PU Osječko – baranjske županije, ravnatelji i i stručni suradnici osnovnih škola na području grada Osijeka, NeOvisnost – nevladina organizacija koja aktivno radi na prevenciji ovisnosti, predstavnike partnerskih organizacija te roditelje koji su predstavnici roditelja djece koji će sudjelovati u programu pozitivnog roditeljstva Suncokret. Cilj je uspostaviti i ojačati suradnju svih relevantnih dionika u području prevencije ovisnosti kod djece i mladih te razmijeniti najnovija znanja i primjere dobre prakse. Medijska kampanja provest će se s ciljem informiranja i poticanja opće javnosti na odabir zdravih životnih navika kao i na informiranje o štetnim i pogubnim posljedicama zlouporabe različitih sredstava ovisnosti (alkohola, cigareta, droga i novih tehnologija).