19th Ave New York, NY 95822, USA

Ne(t)ko II – program prevencije svih oblika nasilja nad i među mladima

netko-nasl

Kratki opis projekta

Projektom Ne(t)ko II – program prevencije nasilja nad i među mladima besplatnu uslugu psihosocijalnog savjetovanja, edukaciju mladih i stručnjaka, uspostavu i održavanje međusektorske suradnje te kroz promotivne aktivnosti nastojimo obuhvatiti velik broj građana koji će biti informirani i senzibilizirani. Aktivnosti projekta obuhvaćaju edukaciju za mlade, pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukativne aktivnosti za stručnjake i mlade, provedbom kampanje #reagiramnanasilje te izradom informativnih alata nastojimo uvesti inovativne načine edukacije šire javnosti te bolje mogućnosti prijave nasilja nad i među mladima. Također ćemo sveobuhvatnom medijskom kampanjom, kampanjom #reagiramnanasilje, kroz obilježavanje važnih datuma, informirati i senzibilizirati širu populaciju građana u Osječko-baranjskoj županiji o raširenosti nasilja te  obavezi svakog građanina da pravovremeno reagira u zaštiti djece i mladih od istoga.

Projekt Ne(t)ko II – prevencija svih oblika nasilja nad i među mladima s naglaskom na elektroničko nasilje, usmjeren je na prevenciju svih oblika nasilja nad i među mladima, jačanje kompetencija mladih za nenasilnu komunikaciju i nenasilno rješavanje sukoba, pravovremeno reagiranje na svaki oblik nasilja te umrežavanje i interdisciplinarni pristup problemu. Ovaj projekt predstavlja nastavak projekta Ne(t)ko kojeg je Centar provodio u 2023. godini

Opći cilj projekta:

Poboljšanje životnih uvjeta mladih, očuvanje mentalnog zdravlja i sprečavanje svih oblika nasilja među mladima unutar Osječko-baranjske županije.

Specifični ciljevi projekta:

  • Smanjiti nasilje nad i među mladima – uključujući fizičko, verbalno, seksualno i psihološko nasilje.
  • Poboljšati sposobnosti stručnjaka za prevenciju nasilja nad i među mladima, posebno elektroničkog nasilja.
  • Poboljšati život mladih i zaštititi njihovo mentalno zdravlje.
  • Obrazovati javnost o nasilju i potaknuti ih da ga prijave.

Trajanje projekta: 1. siječnja 2024. – 31. prosinca 2024.

Ukupna vrijednost projekta: 19,999.68 eura

Osoba za kontakt: Ivan Ćaleta

e-mail: ivan.caleta@cnzd.org

Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade.