Centar za nestalu i zlostavljanu djecu objavljuje poziv na volonterski angažman za dvije volonterske pozicije:

  1. Volonter/ka u poludnevnom boravku,
  2. Pomoć u organizaciji i provedbi ostalih aktivnosti.  

 Volonteri u našem Centru predstavljaju vrijedni resurs koji doprinosi kvaliteti rada s djecom i mladima jer se na taj način omogućuje individualni pristup korisnicima, a također se stvara pozitivna atmosfera u kojoj se širi tolerancija i prihvaća različitost. Iz tog razloga, Centar je u stalnoj potrazi za volonterima koji će biti dio našeg tima i koji će se uključiti u rad s korisnicima te pomagati oko provedbe naših programa.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi trenutno više projekata u kojima je potreban angažman volontera, od kojih izdvajamo projekte: