19th Ave New York, NY 95822, USA

Osigurava se dodatna usluga u sklopu projekta Poslovni kompas za mlade

PosKompas_vijest_v

Dragi naši, s obzirom na cijelu situaciju u kojoj se nalazimo, u sklopu projekta Poslovni kompas za mlade, djelatnici uključeni u projekt će kroz svoj dodatan angažman pomoći djeci i mladima u sklopu savjetodavnih aktivnosti. Naime, učiti i educirati se je vrlo pohvalno, no osigurati sreću i zadovoljstvo svakoga korisnika je prijeko potrebno.