19th Ave New York, NY 95822, USA

Legosi imaju stav

U rujnu 2021. godine započela je provedba projekta “Legosi imaju stav” (2021-1-HR01-KA154-YOU-000030562) koji će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci. Projekt je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a provodi se u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1.: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2021. godine do 01. ožujka 2023. godine

Kontakt osoba: Martina Nikolić

Stručni suradnik – psiholog i voditelj projekta

E mail: martina.nikolic@cnzd.org

Opći cilj projekta

Cilj projekta je unaprjeđenje usluga mentalnog zdravlja prema djeci i mladima u sustavu socijalne skrbi kroz povećanje njihove participacije te senzibilizacija javnosti i donositelja odluka o problemima s kojima se mladi suočavaju djeca i mladi uključeni u sustav socijalne skrbi.

Specifični ciljevi projekta
  1. Razvijanje znanja i vještina mladih radi kvalitetne provedbe projekta.
  2. Uspostavljanje sustava participacijedjece i mladih koji koriste usluge i programe CNZD-a provedbom kreativnih i inovativnih metoda.
  3. Senzibilizacija javnosti i donositelja odluka za probleme s kojima se suočavaju mladi kroz informiranje i dijalog.

Projekt financira Europska komisija u okviru programa Erasmus+. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Europska komisija nije odgovorna za upotrebu informacija koje su u njima sadržane.

Trajanje projekta

01.09.2021. – 01.03.2023.

Suradnici projekta

  • Martina Nikolić
  • Tomislav Ramljak
  • Marijana Hinek

Vijesti i aktivnosti projekta

Clear Filters

Publikaciju Legosi imaju stav možete preuzeti OVDJE.