19th Ave New York, NY 95822, USA

Dobitnici smo volonterske nagrade

nagrada_volont

Dana 08. prosinca 2021. godine nam je uručena volonterska nagrada DKolektiv-a za primjer dobre prakse uključivanja volontera!

Nagrade su dodijeljene pojedincima i organizacijama koji su svojim djelovanjem pokazali najbolje primjere volontiranja u zajednici. Ove godine dodijeljene su tri nagrade u kategoriji za volonterski angažman pojedinca ili tima volontera, jedna nagrada za primjer dobre prakse uključivanja volontera i jedna nagrada za doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju. Posebno smo ponosni jer je jedna od naših volonterki, Karla Generalić, dobila i priznanje za volonterski angažman!

Želimo se zahvaliti gospodinu Anđelku Cvijetoviću koji nas je nominirao i koji je prepoznao volonterske programe Centra kao primjer dobre prakse.

Posebno se želimo zahvaliti svim našim volonterima – ova nagrada je za svakoga od njih! Početkom prosinca 2021. godine u našim je evidencijama za ovu godinu upisano ravno 100 volontera koji su ostvarili preko 1668 sati volonterskog angažmana, a taj broj će do kraja godine biti i veći.

Volonteri Centru predstavljaju vrijedni resurs koji doprinosi kvaliteti rada s djecom i mladima jer se na taj način omogućuje individualni pristup korisnicima, a također se stvara pozitivna atmosfera u kojoj se širi tolerancija i prihvaća različitost. Iz tog razloga, Centar je u stalnoj potrazi za volonterima koji će biti dio našeg tima i koji će se uključiti u rad s korisnicima te pomagati oko provedbe naših programa.

Svi zainteresirani se za volontiranje mogu javiti na: martina.nikolic@cnzd.org ili cnzd.volonteri@gmail.com!