19th Ave New York, NY 95822, USA

Akcijski plan „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“

akcpln

Posljednja dva tjedna svjedočimo ratnim razaranjima u Ukrajini zbog koje su brojne ukrajinske obitelji  primorane napustiti svoje domove. Dio tih obitelji pristigao je i na područje Osječko-baranjske županije, a očekuje se da će pristizati i dalje.

Kako bi se pristiglim raseljenim osobama pomoć pružila što brže i učinkovitije važna je suradnja svih operativnih organizacija koje su potrebne u kriznim situacijama. Stoga je osmišljen Akcijski plan „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“ kojim su utvrđeni prvi koraci za pravovremeni odgovor na potrebe djece, mladih, obitelji i svih ostalih raseljenih osoba koji se nalaze na području Osječko-baranjske županije.

Akcijskim planom obuhvaćene su sve službe koje mogu pomoći u ostvarenju primarnog cilja, a djelovat će koordinirano na ovim aktivnostima:

  • stručnjaci i volonteri pružat će psihosocijalnu pomoći i savjetovanje
  • besplatna pravna pomoć vezano uz statusna i druga prava
  • pomoć pri ostvarivanju zdravstvene zaštite te prava na socijalne usluge
  • priprema materijala na hrvatskom, engleskom i ukrajinskom jeziku s važnim informacijama za djecu i adolescente
  • psihoedukativne, kulturne, sportske i kreativne radionice za djecu i mlade
  • postupna integracija u zajednicu kroz organizirane tečajeve hrvatskog jezika, informiranje o načinima traženja zaposlenja i mogućnostima prekvalifikacije
  • pomoć pri uključivanju djece u predškolski i školski sustav
  • senzibilizacija zajednice i poticanje svijesti građana Županije o potrebama osoba u statusu izbjeglice.

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije operativno je tijelo ustrojeno za koordinaciju svih relevantnih službi u kriznim situacijama. Ideja za kreiranjem Akcijskog plana nastala je iz potrebe da se jasno ustroji dugoročni projektni plan s okosnicom cjelokupne integracije djece i odraslih u svim aspektima života zajednice koji će započeti pružanjem psihosocijalne pomoći.

Stoga je Osječko-baranjska županija u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu pristupila izradi Akcijskog plana „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“, kojim su utvrđeni prvi koraci za osiguravanje pravovremenog odgovora na potrebe djece, mladih, obitelji i svih ostalih raseljenih osoba iz Ukrajine koje se nalaze na području Osječko-baranjske županije.

Akcijski plan “Slavonsko srce za obiteljli Ukrajine