19th Ave New York, NY 95822, USA

Održan sastanak s djelatnicima Centra za socijalnu skrb

sastanak

Danas smo u našem Centru ugostili ravnateljicu te stručne djelatnike Centra za socijalnu skrb Osijek i tom prigodom održali sastanak.

Tema i povod sastanku bilo je proširenje kapaciteta socijalne usluge poludnevnog boravka Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku te provedba aktivnosti socijalne usluge organiziranog stanovanja koje direktno doprinose smanjenju broja korisnika usluga smještaja, ali i unapređenju kvalitete, razvoju te širenju izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području UA Osijek.

Suradnja s organizacijama civilnog društva kao pružatelja socijalnih usluga s centrima za socijalnu skrb od iznimne je važnosti kako bi se pružila podrška procesu deinstitucionalizacije i podizala svijesti javnosti o prednostima deinstitucionalizacije.