19th Ave New York, NY 95822, USA

Rezultati istraživanja – Mentalno zdravlje i navike korištenja društvenih mreža među djecom i mladima

mentaldjeca1

Istraživanjem Centra za nestalu i zlostavljanu djecu pod nazivom ‘’Mentalno zdravlje i navike korištenja društvenih mreža među djecom i mladima” nastojali smo ispitati navike korištenja društvenih mreža djece i mladih, povezanost učestalosti korištenja društvenih mreža i mentalnog zdravlja kod djece i mladih te povezanost učestalosti korištenja društvenih mreža i samopoštovanja kod djece i mladih.

U istraživanju je sudjelovalo 60 korisnika socijalne usluge poludnevnog boravka pri našem Centru (iz Osijeka, Požege, Virovitice, Vinkovaca, Slavonskog Broda, Podgorača i Našica). Neki su od naših rezultata sljedeći:

  • 20,8% sudionikadobilo je porukuodnepoznateosobepreko Tik Tok-a višeod 10 puta
  • 28,3% sudionikaodgovorilo je naporukunepoznatojosobi
  • 28% sudionikadobilo je neprimjerenuporukupreko Tik Tok-a
  • 15% sudionikaodgovorilo je naneprimjerenuporuku
  • 20% sudionikanasvojojnajdražojdruštvenojmrežiprovodiviše od 5 sati dnevno
  • više od polovicesudionika (53,3%) ne prijavljujeneprimjerenesadržaje i neželjenekontaktenadruštvenimmrežama.

 

Zanimljivo, unatoč raznim negativnim primjerima iz medija, istraživanje je ukazalo i na neke nalaze koji pokazuju da kod populacije koja je sudjelovala u istraživanju:

  • najvećipostotaksudionika (26,7%) nasvojojnajdražojdruštvenojmrežiprovodimanje od jedan sat
  • ne postojistatističkiznačajnapovezanostizmeđuučestalostikorištenjanajdražedruštvenemreže i mentalnogzdravlja
  • ne postojistatističkiznačajnapovezanostizmeđuučestalostikorištenjanajdražedruštvenemreže i samopoštovanja
  • 13,3% sudionikauvijekprijavljujeneprimjerenesadržaje i neželjenekontaktenadruštvenimmrežama.

 

Smatramo da ovi podaci pokazuju kako je temi mentalnog zdravlja na internetu važno pristupiti otvorenog uma i bez predrasuda o tome da društvene mreže nužno negativno djeluju na djecu i mlade. Stručnjaci uključeni u provedbu istraživanja navode da je jedan od mogućih razloga rezultata koji pokazuju da mentalno zdravlje nije narušeno većom upotrebom društvenih mreža taj što se u sklopu tretmana poludnevnog boravka s korisnicima provode različite radionice na temu sigurnosti na internetu kao i rad na prevenciji svih oblika ovisnosti i općenito na socijalizacijskim vještinama.