19th Ave New York, NY 95822, USA

U Vukovaru održan preventivni program „Zajedno protiv govora mržnje“

vukovar sa policijom naslovna istaknuta

Dana 19. svibnja u Vukovaru u Tehničkoj školi Nikole Tesle, u zajedničkoj organizaciji Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske, Tehničke škole Nikole Tesle, Vijeća za prevenciju Grada Vukovara, Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka i uz inicijativu „Art Hill“, održan je preventivni program „Zajedno protiv govora mržnje“ uz razne organizirane aktivnosti.

U programu su sudjelovali učenici Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar, predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstva i sustava socijalne skrbi, policijski službenici, predstavnici medija i organizacije civilnog društva.

S ciljem upućivanja jasnih poruka o važnosti sprječavanja govora mržnje i promicanja jasnog stava o neprihvatljivosti svih oblika nasilja, antisemitizma, diskriminacije i govora mržnje održana je interaktivna radionica „Ljudskost u akciji“ u sklopu koje je održan i Multimedijalni kutak „Progovorimo riječima čovječnosti“ u kojima su učenici aktivno sudjelovali i pokazali da ih takve teme itekako zanimaju. Uz Sandru Veber, voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a radionicu je vodio socijalni radnik Centra Ivan Ćaleta.

Naši su socijalni radnici, Ana Veočić i Ivan Ćaleta sudjelovali i na održanom okruglom stolu naziva „Koraci u pravom smjeru za društvo nulte tolerancije na nasilje“ sa stručnim suradnicima škole, ravnateljem škole, predstavnicima sustava socijalne i zdravstvene skrbi, članovima Vijeća učenika, policijskim službenicima Ravnateljstva policije, Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske. Cilj okruglog stola je bio iznalaženje adekvatnih i praktičnih rješenja u prevenciji svih oblika nasilja, s naglaskom na vršnjačko nasilje.

Socijalna radnica, voditeljica stručnog tima Ana Veočić u zaključku okruglog stola je navela da se zalažemo za izradu protokola o postupanju u slučaju elektroničkog nasilja namijenjenog odgojno-obrazovnim djelatnicima i sustavu prevencijsku aktivnost koja bi išla u smjeru roditelja i odgovornog roditeljstva te sustavne edukacije nastavnika i stručnjaka u školama. Naglasila je i važnost aktivne participacije mladih u svim fazama izrade preventivnih aktivnosti i projekata.

Pročitajte više:

Vijest