19th Ave New York, NY 95822, USA

Potpisan sporazum o suradnji s Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

naslovna

Dana 12. srpnja 2023. godine potpisali smo sporazum o suradnji s Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar. Na potpisivanju sporazuma našem se voditelju, Tomislavu Ramljaku, pridružio dekan Veleučilišta, doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. 

Uzimajući u obzir da je Veleučilište posvećeno obrazovanju i osposobljavanju visokostručnih kadrova na području biomedicine, zdravstva i društvenih znanosti, koji temeljem integriranog sustava teorijskih i primijenjenih spoznaja usvajaju potrebna znanja i vještine te svojim profesionalnih i praktičnim sposobnostima u potpunosti odgovaraju na potrebe gospodarstva i društvene zajednice u kojoj djeluju, dok je s druge strane Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) osnovan u cilju promicanja, razvoja i unapređenja zdravlja i kvalitete života djece i mladih što među ostalim podrazumijeva i promicanje i zaštitu prava i interesa djece i mladih, prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih u bilo kojem obliku, sigurnost djece i mladih na internetu, pružanje socijalnih usluga (smještaj i skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi i/ili s poremećajima u ponašanju, podršku obitelji, savjetovanje), prevenciju nestanaka djece i mladih te općenito fenomen nestale djece, Veleučilište „Lavoslava Ružička“ u Vukovaru i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, potpisuju Sporazum o suradnji.

Prema spomenutom Sporazumu, suradnja je, između ostalog, planirana na područjima organiziranja radionica, konferencija i edukativnih programa, aktivnosti usmjerenih na prevenciju ali i zajedničkih projekata.