19th Ave New York, NY 95822, USA

Rad s djecom i mladima – Uključi se!

naslovna

Stručnjaci često u svom radnom vijeku rade s djecom i mladima koji su pripadnici osjetljivih skupina, poput nacionalnih manjina. Suradnjom s partnerima na projektu „Uključi se! – program potpore i razvoja romske zajednice“ smo razvili ovaj alat kao smjernicu u daljnjem radu s djecom i mladima, pripadnicima osjetljivih skupina.

Što im je potrebno?

 1. Osnaživanje osobnih kapaciteta obitelji i savjetovanje roditelja o odgoju djece i mladih
 2. Pomoć u vidu zdravstvene zaštite, osobne higijene i pravilne prehrane te oko očuvanja zdravlja.
 3. Zaštita osnovnih prava djeteta u smislu maloljetničkih brakova, dječjeg rad, maloljetničke trudnoće, itd. i romskih mladih žena u ravnopravnosti spolova i uklanjanju svih oblika diskriminacije
 1. Školovanje- osnovna škola, srednje i visoko obrazovanje
 2. Socijalizacija djece i mladih
 3. Edukacija o prevenciji bilo kakvog oblika ovisnosti

Što im možemo ponuditi?

 1. Socijalna usluga poludnevnog boravka koja ima za cilj osnaživanje osobnih kapaciteta obitelji kroz pružanje usluga savjetovanja roditeljima i usluge boravka njihovoj djeci
 2. Roditelje treba uključiti u program kroz redovite tematske mjesečne sastanke, redovito informiranje te kroz grupno i individualno savjetovanje
 3. Pružanje odgovarajuće potpore djeci u obitelji –  od prostora za učenje, preko odjeće, obuće i školskog pribora.
 4. Omogućiti što ranije učenje hrvatskog jezika kao drugog, paralelnog jezika uz materinji jezik
 5. Kreirati i osigurati provođenje programa edukacijskih radionica za potporu mladim Romima koji nisu uključeni u formalni obrazovni sustav i pomoć u završavanju osnovne škole, te za uključivanje u sustav srednjeg i visokog obrazovanja
 6. Davanje podrške djeci  i mladima oko prevencije alkoholizma i drugih oblika ovisnosti, odgovornog seksualnog ponašanja, prevencije maloljetničkih trudnoća, prepoznavanja trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja te drugih oblika nasilja s naglaskom na mlade žene i djecu.

Nositelj projekta:

Projekt financira:

Partneri na projektu: