19th Ave New York, NY 95822, USA

Učini pravu stvar za dječji osmijeh – faza III

naslovna-01-01

Trajanje projekta: 1. lipnja 2023. – 31. svibnja 2026.

Vrijednost projekta: 25.000,00 eura

Partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Osijek

U lipnju 2023. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu započeo je s provedbom projekta „Učini pravu stvar za dječji osmijeh – faza III“.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem Poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“.

Projekt se provodi u partnerstvu s Područnim uredom Osijek, Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Ukupna vrijednost projekta je 25.000,00 eura.

Ciljevi projekta:

Opći cilj programa:

Unaprijediti i zaštiti prava djece promicanjem udomiteljstva i pružanjem podrške udomiteljskim obiteljima.

Specifični ciljevi programa:

1. Jačanje suradnje organizacija civilnog društva i državnih ustanova za razvoj i provedbu programa usmjerenih na podršku udomiteljskim obiteljima

2. Razvijanje i osiguravanje kontinuirane pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima te unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka koji rade s udomiteljskim obiteljima

3. Informiranje i senzibiliziranje javnosti o prednostima i dobrobitima udomiteljstva te njegovom značenju za djecu i mlade.

Svrha projekta:

Program “Učini pravu stvar za dječji osmijeh – faza III” aktivno promiče i podržava razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga kroz snažnu podršku udomiteljskim obiteljima. Navedeno se postiže edukacijom udomitelja što će se kroz ostvariti kroz pružanje i osiguravanje obrazovnih materijala, radionica i treninga udomiteljima. Udomitelji dobivaju stručnu podršku i znanje koje im je potrebno za pružanje kvalitetne skrbi djeci bez roditeljske skrbi. Edukacija obuhvaća područja kao što su emocionalna podrška, prilagodba na nove situacije, razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina te usvajanje znanja o specifičnim potrebama djece. Zatim, Program osigurava psihološku podršku i savjetovanje udomiteljima i djeci bez roditeljske skrbi. Stručnjaci pružaju emocionalnu podršku udomiteljima kako bi im pomogli nositi se s izazovima i stresom koji mogu proizaći iz skrbi za djecu s teškoćama ili traumatskim iskustvima. Također, djeci se pruža individualna i grupna podrška kako bi im se pomoglo u prevladavanju poteškoća i izgradnji zdravih odnosa. Nadalje, program organizira susrete,

radionice i događaje na kojima se udomitelji mogu međusobno povezati, razmijeniti iskustva i pružiti podršku jedni drugima. Stvaranje mreže podrške među udomiteljima jača njihovu sposobnost suočavanja s izazovima i pruža osjećaj zajedništva. Također, program ima aktivnu ulogu u podizanju svijesti javnosti o potrebama djece bez roditeljske skrbi i važnosti udomiteljstva. Kroz medijske kampanje, javne događaje i edukativne materijale, program informira građane o prednostima i mogućnostima udomiteljstva te poziva zainteresirane osobe da se uključe u ovaj oblik skrbi. Sve ove aktivnosti doprinose razvoju izvaninstitucijskih socijalnih usluga tako što podržavaju i osnažuju udomiteljske obitelji te promiču udomiteljstvo kao kvalitetan i alternativni oblik skrbi za djecu bez roditeljske skrbi.

Kontakt osoba: Ivan Ćaleta, mag. act. soc.

E-mail: ivan.caleta@cnzd.org