19th Ave New York, NY 95822, USA

Legosi u centru – zaokružena priča!

U listopadu Centar za nestalu i zlostavljanu djecu započeo je s provedbom projekta „Legosi u centru – zaokružena priča!“ (UP.02.2.2.15.0047).

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru otvorenog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom i Domom za odgoj djece i mladeži Osijek.

Ukupna vrijednost projekta je 1.957.601,80 kn.

Osoba za kontakt: Ana Veočić – stručni suradnik, socijalni radnik

e-mail: ana.veocic@cnzd.org

Kratki opis projekta

Svrha projekta „Legosi u centru – zaokružena priča!“ je širenje mreže socijalnih usluga na području Grada Osijeka pokretanjem socijalne usluge organiziranog stanovanja, proširenjem usluge poludnevnog boravka, osiguravanjem nastavka pružanja psihosocijalne podrške i usluge multidisciplinarnog mobilnog tima djeci i mladima s problemima u ponašanju te njihovim obiteljima. Projekt je usmjeren i na jačanje kapaciteta stručnjaka koji su uključeni u rad s ciljanom skupinom, uključivat će analizu potreba, dostupnih programa i usluga te izradu preporuka za unapređenje razvoja mreže socijalnih usluga na području UA Osijek. Također, promotivnim aktivnostima djelovat će se na poticanje društvene empatije prema ciljanim skupinama.

Ciljevi projekta
  1. Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o prednostima deinstitucionalizacije te poteškoćama i potrebama djece i mladih s problemima u ponašanju kroz medijsku kampanju i promotivne aktivnosti.
  2. Unapređenje kvalitete, razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području UA Osijek kroz proširenje kapaciteta poludnevnog boravka, pokretanje usluge organiziranog stanovanja, pružanje psihosocijalne podrške, osiguravanje nastavka rada postojećeg mobilnog tima i angažiranje educiranih volontera u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima.
  3. Jačanje kapaciteta stručnjaka s područja UA Osijek koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije kroz edukativne aktivnosti za stručnjake.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr  www.esf.hr

Trajanje projekta

11.10.2021. – 11.10.2023.

Partneri

  • Grad Osijek
  • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Suradnici projekta

  • Tomislav Galić
  • Ana Veočić

Vijesti i aktivnosti projekta

Clear Filters

Zadnji dan škole većini djece najsretniji je dan u školskoj…

U svom svakodnevnom radu susrećemo se s činjenicom da ljudi…

Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se 23. travnja…

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako…

Danas smo u našem Centru ugostili ravnateljicu te stručne djelatnike…

Naša djeca danas su očevima na njihov dan pokazali zahvalnost…