19th Ave New York, NY 95822, USA

Sluško – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

U rujnu je započela provedba projekta “Sluško – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj” financiran od strane financijskih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2022. temeljem provedenog Javnog Natječaja za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je osnažiti sustav pružanja pomoći i podrške pri zaštiti mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji na području Grada Osijeka.

Specifični ciljevi projekta:

Cilj 1: Jačanje sustava mreže pružanja psihosocijalne pomoći i podrške djeci, mladima i obiteljima na području Grada Osijeka

Cilj 2: Senzibiliziranje javnosti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji

Aktivnosti projekta uključuju izradu edukativnih materijala, psihosocijalni individualni rad s djecom, mladima i obiteljima, radionice socijalnih i životnih vještina za djecu i mlade korisnike poludnevnih boravaka te izradu informativnih brošura, videospota i javne tribine u svrhu destigmatizacije mentalnih poremećaja i osvještavanja važnosti čuvanja mentalnog zdravlja.

Promotivni video projekta
Aplikacija projekta

Preuzmi aplikaciju OVDJE.

*Aplikacija je trenutno u razvojnoj fazi

Trajanje projekta

1. rujna 2022. do 31. prosinca 2022.

Vrijednost projekta

205 979,93 kune

Partneri

Vijesti i aktivnosti projekta

Traumatski događaj je događaj koji je izvan granica uobičajenog ljudskog…

Strah i anksioznost su emocije koju svi ljudi povremeno doživljavaju….

Upravo sam ubio tatu“ naslov je dokumentarne serije koja se…

Pojam usredotočena svjesnost (engl. mindfulness) odnosi se na stanje svijesti…

Socijalnu izolaciju definiramo kao dobrovoljno ili prisilno izdvajanje iz socijalne…