19th Ave New York, NY 95822, USA

Sluško – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

U rujnu je započela provedba projekta “Sluško – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj” financiran od strane financijskih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2022. temeljem provedenog Javnog Natječaja za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je osnažiti sustav pružanja pomoći i podrške pri zaštiti mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji na području Grada Osijeka.

Specifični ciljevi projekta:

Cilj 1: Jačanje sustava mreže pružanja psihosocijalne pomoći i podrške djeci, mladima i obiteljima na području Grada Osijeka

Cilj 2: Senzibiliziranje javnosti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji

Aktivnosti projekta uključuju izradu edukativnih materijala, psihosocijalni individualni rad s djecom, mladima i obiteljima, radionice socijalnih i životnih vještina za djecu i mlade korisnike poludnevnih boravaka te izradu informativnih brošura, videospota i javne tribine u svrhu destigmatizacije mentalnih poremećaja i osvještavanja važnosti čuvanja mentalnog zdravlja.

Promotivni video projekta
Aplikacija projekta

Preuzmi aplikaciju OVDJE.

*Aplikacija je trenutno u razvojnoj fazi

Trajanje projekta

1. rujna 2022. do 31. prosinca 2022.

Vrijednost projekta

205 979,93 kune

Partneri

Vijesti i aktivnosti projekta

Clear Filters

Traumatski događaj je događaj koji je izvan granica uobičajenog ljudskog…

Strah i anksioznost su emocije koju svi ljudi povremeno doživljavaju….

Pojam usredotočena svjesnost (engl. mindfulness) odnosi se na stanje svijesti…

Socijalnu izolaciju definiramo kao dobrovoljno ili prisilno izdvajanje iz socijalne…